Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Dlaczego robot nie ładuje się lub trwa bardzo długo?

 

1. Przewód zasilający i zasilacz nie są prawidłowo złożone oraz/lub połączone z gniazdem sieciowym. Rozwiązanie: Podłączyć wtyczkę zasilacza do stacji ładującej. Podłączyć przewód zasilania do gniazda sieciowego. 2. Brak połączenia między stykami robota i stacji ładującej. Rozwiązanie: Upewnić się, że stacja ładująca i robot stoją na równym podłożu, a styki robota i stacji ładującej mają za sobą kontakt. 3. Sprawdzić, czy wtyczka i przewód są uszkodzone. 4. Wyczyścić styki robota jak i stacji ładującej suchą szmatką. (Instrukcja obsługi na stronie 15. Czyszczenie styków) (Instrukcja obsługi strona 8. Instalacja robota do odkurzania)