Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Czy robot znajdzie drogę powrotną, gdy odkurza kilka pomieszczeń położonych obok siebie?

 

Normalnie robot odnajdzie drogę powrotną jeżeli akumulator jest wystarczająco naładowany. Robot może wymagać postojów, ale będzie kontynuował odkurzanie aż do jego zakończenia.