Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Czy robot może zakłócać działanie innych urządzeń elektrycznych, jak telefon komórkowy, funkcje zdalnego sterowania itp?

 

Robot jest urządzeniem spełniającym odpowiednie normy i będzie działać prawidłowo w środowisku domowym.