Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Czy robot ma zabezpieczenie przed dziećmi?

 

Nie. W razie konieczności wyłączyć robota. (wcisnąć i przytrzymać przycisk Rozpoczęcia / Wstrzymania)