Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Czy osoby z rozrusznikem serca mogą użytkować robota?

 

Nie ma żadnego ryzyka dla użytkowników z wszczepionym rozrusznikiem serca. Nie ma żadnego ryzyka dla oczu dzieci.