Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Czy mogę używać więcej niż jeden smartfon do sterowania robotem?

 

Tak, możesz używać więcej smartfonów dla tego samego robota (bez ograniczeń) jeśli konto jest takie same.