Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Czy czujniki / kamera są niebezpieczne dla dzieci lub oczu?

 

Nie, nie ma żadnego ryzyka. Laser jest bezpieczny, co jest potwierdzone certyfikatem.