Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Co należy zrobić, gdy spadnie wydajność odkurzania?

 

1. Należy sprawdzić filtr i wyczyścić, gdy jest to konieczne. Proszę stosować się do instrukcji czyszczenia w instrukcji obsługi. W celu uzyskania najlepszych efektów zaleca się czyszczenie filtra po każdych 5 cyklach odkurzania oraz jego wymianę co 6 miesięcy. 2. Należy sprawdzić obrotową szczotkę, a jeśli jest to konieczne wyczyścić ją. Proszę stosować się do instrukcji czyszczenia. 3. Należy sprawdzić szczotkę boczną, a jeśli jest to konieczne wyczyścić ją. Proszę stosować się do instrukcji czyszczenia. 4. Należy sprawdzić kanał powietrzny. Wyjąć pojemnik na kurz. Usunąć nagromadzone zanieczyszczenia z kanału powietrznego. Włożyć pojemnik na kurz we właściwe miejsce. 5. Umieścić robota w stacji ładującej i pozwolić, by bateria całkowicie się naładowała (3 godziny). Z nową baterią robot będzie odkurzać przez około 1 godzinę w trybie ECO.

 

  • Was this article helpful?