Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Zmywarka wyświetla komunikat o błędzie iF0, iFo lub iF1

 

Problem:
 • Zmywarka wyświetla komunikat o błędzie: iF0, iFo lub iF1
Dotyczy:
 • Zmywarka do zabudowy
 • Zmywarka wolnostojąca
Rozwiązanie:

1. Zresetować urządzenie:

 • Odłączyć wtyczkę zmywarki od gniazda elektrycznego, odczekać 1 minutę i podłączyć ponownie. Zasilanie można również wyłączyć za pomocą skrzynki bezpieczników/przycisku zasilania.
 • Podczas wysuwania i ponownego wsuwania urządzenia do zabudowy należy upewnić się, czy nie doszło do zagięcia lub przyciśnięcia węży oraz czy zawór wody jest całkowicie otwarty.
 • Włączyć zmywarkę, wybrać odpowiedni program i uruchomić urządzenie. Jeśli cykl zmywania przebiega normalnie, problem został rozwiązany.

2. Sprawdzić, czy urządzenie znowu wyświetla ten sam komunikat o błędzie lub czy komunikat jest inny

Jeśli urządzenie wyświetla inny kod błędu, należy sprawdzić kod w instrukcji obsługi, aby uzyskać pomoc w zakresie rozwiązywania problemów. Instrukcję obsługi można pobrać tutaj.

Jeśli po zresetowaniu urządzenie nadal wyświetla kody błędów iF0, iFo lub iF1:

3. Sprawdzić dopływ wody

Sprawdzić dopływ wody w domu, np. odkręcając kran. Jeśli woda nie płynie, należy skontaktować się z dostawcą wody w celu uzyskania informacji.

4. Sprawdzić, czy zawór dopływu wody do zmywarki jest całkowicie otwarty

Jeśli zawór dopływu wody jest zamknięty, wyłączyć zasilanie zmywarki i całkowicie otworzyć zawór. Ponownie włączyć zmywarkę i wybrać program. Nacisnąć przycisk Start, aby uruchomić zmywarkę.

5. Sprawdzić, czy w tym samym czasie pracuje inne urządzenie pobierające wodę

Jeśli w tym samym czasie pracują inne urządzenia pobierające wodę, ciśnienie może spaść poniżej wymaganego przez zmywarkę.
Należy spróbować uruchomić zmywarkę, gdy nie pracują inne urządzenia pobierające wodę.

6. Sprawdzić ciśnienie w wężu dopływowym

Sprawdzić, czy można napełnić wodą z jednego kranu 10-litrowe naczynie w ciągu 1 minuty (lub 5-litrowe naczynie w czasie 30 sekund).
Jeśli nie, ciśnienie wody jest zbyt niskie dla zmywarki i należy skontaktować się z dostawcą wody.

7. Sprawdzić, czy wąż dopływowy jest zagięty lub skręcony

Jeśli wąż dopływowy jest zagięty, skręcony lub uszkodzony, należy natychmiast odłączyć zmywarkę od zasilania i odciąć dopływ wody. Jeśli wąż jest uszkodzony, urządzenie musi sprawdzić i naprawić specjalista serwisowy.

8. Sprawdzić, czy filtr w wężu dopływowym jest drożny:

 • Filtr węża dopływowego jest umieszczony w złączu przy zaworze wody. Przed odłączeniem węża dopływowego zamknąć zawór wody.
 • Filtr wlotowy musi być czysty i wolny od kamienia. Szczegółowe instrukcje dotyczące demontażu i czyszczenia filtra można znaleźć w instrukcji obsługi.
 • Po oczyszczeniu filtra i umieszczeniu go z powrotem w wężu dopływowym należy podłączyć wąż, wybrać program i uruchomić go.

9. Sprawdzić układ odpływowy

Sprawdzić, czy:

 • Filtry są czyste. Więcej informacji na temat czyszczenia i konserwacji można znaleźć w instrukcji obsługi.
 • Wąż spustowy jest umieszczony na właściwej wysokości nad podłogą. Należy zapoznać się z instrukcją instalacji lub oddzielną broszurą instalacyjną dostarczoną z urządzeniem.

10. Sprawdzić, czy z odpływu zlewozmywaka wyjęto zaślepkę (jeśli zmywarkę niedawno zainstalowano lub przeniesiono).

Należy usunąć zaślepkę z syfonu. Otworzyć syfon odpływu, do którego podłączony jest wąż spustowy, usunąć zaślepkę i ponownie podłączyć wlot syfonu.

11. Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym

Jeśli powyższe sugestie nie rozwiążą problemu, zalecamy zamówienie wizyty serwisanta.

Zapisać wyświetlony kod błędu i podać go w chwili zamawiania wizyty serwisanta. Nie wyeliminuje to problemu, ale pomoże naszemu serwisantowi zidentyfikować jego przyczynę.

Ostrzeżenie: Nie zalecamy używania produktu aż do czasu całkowitego wyeliminowania problemu. Należy odłączyć produkt i nie podłączać go ponownie, dopóki nie ma pewności, że wszystkie nieprawidłowości zostały wyeliminowane.

 

 

 • Was this article helpful?