Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Zmywarka wyświetla komunikat o błędzie i50, i51, i52, i53, i54, i55, i56, i57, i58, i59, i5A, i5B (i5H), i5C, i5D, i5E, i5F

Problem:
  • Zmywarka wyświetla jeden z następujących komunikatów o błędzie: i50, i51, i52, i53, i54, i55, i56, i57, i58, i59, i5A, i5B (i5H), i5C, i5D, i5E, i5F 
Dotyczy: 
  • Zmywarka do zabudowy 
  • Zmywarka wolnostojąca 
Rozwiązanie:

1. Zresetować urządzenie  

  • Odłączyć wtyczkę zmywarki od gniazda elektrycznego, odczekać 1 minutę i podłączyć ponownie. Zasilanie można również wyłączyć w skrzynce bezpieczników. Podczas wysuwania i ponownego wsuwania urządzenia do zabudowy, należy upewnić się, że nie doszło do zagięcia lub przyciśnięcia węży oraz że zawór wody jest całkowicie otwarty. 
  • Włączyć zmywarkę, wybrać odpowiedni program i uruchomić urządzenie. Jeśli cykl zmywania przebiega normalnie, problem został rozwiązany. 

2. Sprawdzić, czy urządzenie znowu wyświetla ten sam komunikat o błędzie lub czy komunikat jest inny  

Jeśli urządzenie wyświetla inny kod błędu, należy sprawdzić kod w instrukcji obsługi, aby uzyskać pomoc w zakresie rozwiązywania problemów.

3. Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym  
Jeśli powyższe porady nie rozwiążą problemu, zalecamy zamówienie wizyty serwisanta.      

UWAGA: W zależności od problemu klient może zostać obciążony kosztami wizyty serwisanta, nawet w trakcie obowiązywania gwarancji.    

Ostrzeżenie: Nie zalecamy używania produktu aż do czasu całkowitego wyeliminowania problemu. Należy odłączyć produkt i nie podłączać go ponownie, dopóki nie ma pewności, że wszystkie nieprawidłowości zostały wyeliminowane.