Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Zmywarka wyświetla komunikat o błędzie: i40, i43 lub i44

 

Problem
  • Zmywarka wyświetla komunikat o błędzie: i40, i43 lub i44.
Dotyczy
  • Zmywarka do zabudowy
  • Zmywarka wolnostojąca
Rozwiązanie

1. Sprawdzić, czy filtry są czyste.

Zabrudzone filtry spowalniają przepływ wody, co skutkuje niezadowalającymi efektami zmywania. Należy regularnie je sprawdzać i czyścić.

Więcej informacji na temat czyszczenia i konserwacji można znaleźć w instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi można pobrać tutaj.

2. Wyzerować urządzenie:

  • Odłączyć wtyczkę zmywarki od gniazda elektrycznego, odczekać 1 minutę i podłączyć ponownie.
  • Zasilanie można również wyłączyć w skrzynce bezpieczników.
  • Podczas wysuwania i ponownego wsuwania urządzenia do zabudowy, należy upewnić się, że nie doszło do zagięcia lub przyciśnięcia węży oraz że zawór wody jest całkowicie otwarty.
  • Włączyć zmywarkę, wybrać odpowiedni program i uruchomić urządzenie.
  • Jeśli cykl zmywania przebiega normalnie, problem został rozwiązany.

3. Sprawdzić, czy urządzenie ponownie wyświetla ten sam komunikat o błędzie lub czy komunikat jest inny.

Jeśli urządzenie wyświetla inny kod błędu, należy sprawdzić kod w instrukcji obsługi, aby uzyskać pomoc w zakresie rozwiązywania problemów. (Instrukcję obsługi można pobrać tutaj).

4. Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwolą rozwiązać problemu, zaleca się zamówić wizytę serwisanta.