Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Zmywarka wyświetla komunikat o błędzie AL5, C1, F1, i10 lub i11, emituje pojedynczy sygnał dźwiękowy lub jednokrotnie miga jej kontrolka ostrzegawcza

 

Problem:
  • Zmywarka wyświetla komunikat o błędzie AL5, C1, F1, i10 lub i11, emituje pojedynczy sygnał dźwiękowy lub jednokrotnie miga jej kontrolka ostrzegawcza. Oznacza to problem z dopływem wody.
Dotyczy:
  • Zmywarka wolnostojąca
  • Zmywarka do zabudowy
Rozwiązanie:

1. Sprawdzić dopływ wody  Sprawdzić dopływ wody w domu, np. otwierając kran.

Jeśli woda nie płynie, należy skontaktować się z dostawcą wody w celu uzyskania informacji.

2. Sprawdzić, czy zawór dopływu wody do zmywarki jest całkowicie otwarty  

Jeśli zawór dopływu wody jest zamknięty, wyłączyć zasilanie zmywarki i całkowicie otworzyć zawór. Ponownie włączyć zmywarkę i wybrać program. Nacisnąć przycisk Start, aby uruchomić zmywarkę.  

3. Sprawdzić, czy w tym samym czasie pracuje inne urządzenie pobierające wodę  

Jeśli w tym samym czasie pracują inne urządzenia pobierające wodę, ciśnienie może spaść poniżej wymaganego przez zmywarkę. Należy spróbować uruchomić zmywarkę, gdy nie pracują inne urządzenia pobierające wodę.  

4. Sprawdzić ciśnienie w wężu dopływowym  

Sprawdzić, czy można napełnić wodą z jednego kranu 10-litrowe naczynie w ciągu 1 minuty (lub 5-litrowe naczynie w czasie 30 sekund). Jeśli nie, ciśnienie wody jest zbyt niskie dla zmywarki i należy skontaktować się z dostawcą wody.  

5. Sprawdzić, czy wąż dopływowy jest zagięty lub skręcony  

Jeśli wąż dopływowy jest zagięty, skręcony lub uszkodzony, należy natychmiast odłączyć zmywarkę od zasilania i odciąć dopływ wody. Jeśli wąż jest uszkodzony, urządzenie musi sprawdzić i naprawić specjalista serwisowy.  

6. Sprawdzić, czy filtr w wężu dopływowym jest drożny  

Filtr węża dopływowego jest umieszczony w złączu przy zaworze wody. Przed odłączeniem węża dopływowego zamknąć zawór wody. Filtr wlotowy musi być czysty i wolny od kamienia. Szczegółowe instrukcje dotyczące demontażu i czyszczenia filtra można znaleźć w instrukcji obsługi. Po oczyszczeniu filtra i umieszczeniu go z powrotem w wężu dopływowym należy podłączyć wąż, wybrać program i uruchomić go.  

7. Sprawdzić układ odpływowy  Sprawdzić, czy:

  • Filtry są czyste. Więcej informacji na temat czyszczenia i konserwacji można znaleźć w instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi można pobrać tutaj.
  • Wąż spustowy jest umieszczony na właściwej wysokości nad podłogą.

Należy zapoznać się z instrukcją instalacji lub oddzielną broszurą instalacyjną dostarczoną z urządzeniem.  

8. Sprawdzić, czy z odpływu zlewozmywaka wyjęto zaślepkę (jeśli zmywarka niedawno zainstalowano lub przeniesiono).  

Należy usunąć zaślepkę z syfonu. Otworzyć syfon odpływu, do którego podłączony jest wąż spustowy, usunąć zaślepkę i ponownie podłączyć wlot syfonu.  

9. Skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym  

Jeśli powyższe sugestie nie pozwolą rozwiązać problemu, zaleca się zamówienie wizyty serwisanta.