Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Zmywarka emituje 3 sygnały dźwiękowe lub dioda miga 3 razy

 

Problem:
  • Zmywarka emituje 3 sygnały dźwiękowe lub dioda miga 3 razy
  • Kontrolka zakończenia programu miga trzykrotnie co pewien czas
  • Zmywarka wyświetla kod i30
Dotyczy:
  • Zmywarka do zabudowy
  • Zmywarka wolnostojąca
Rozwiązanie:

1. Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym

Jeśli zmywarka emituje 3 sygnały dźwiękowe lub dioda miga 3 razy, oznacza to wyciek i gromadzenie się wody na spodzie urządzenia.

Aby wyeliminować ten problem, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrzeżenie: Zamknąć dopływ wody do zmywarki, aby uniknąć zalania.