Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Zmywarka emituje 3 sygnały dźwiękowe lub dioda miga 3 razy

 

Problem:
  • Zmywarka emituje 3 sygnały dźwiękowe lub dioda miga 3 razy
Dotyczy:
  • Zmywarka do zabudowy
  • Zmywarka wolnostojąca
Rozwiązanie:

1. Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym

  • Jeśli zmywarka emituje 3 sygnały dźwiękowe lub dioda miga 3 razy, oznacza to wyciek i gromadzenie się wody na spodzie urządzenia.
  • Aby wyeliminować ten problem, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Ostrzeżenie: Zamknąć dopływ wody do zmywarki, aby uniknąć zalania.

Ostrzeżenie: Nie zalecamy używania produktu aż do czasu całkowitego wyeliminowania problemu. Należy odłączyć produkt i nie podłączać go ponownie, dopóki nie ma pewności, że wszystkie nieprawidłowości zostały wyeliminowane.