Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Nie działa funkcja połowy załadunku zmywarki

 

Problem:
  • Nie działa funkcja połowy załadunku zmywarki
  • Nie można włączyć funkcji połowy załadunku zmywarki
Dotyczy:
  • Zmywarka do zabudowy
  • Zmywarka wolnostojąca
Rozwiązanie:

1. Szczegółowe informacje na temat programów i dodatkowych opcji można znaleźć w instrukcji obsługi.  

  • Przycisk połowy załadunku nie uruchamia programu zmywania, lecz umożliwia wybór opcji wraz z programem zmywania.  
  • Opcja ta nie jest dostępna dla wszystkich programów.
  • Wyjątkami są program zmywania wstępnego i program 30-minutowy.