Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Jak wyłączyć funkcję "AirDry" w zmywarce

 

Problem:
  • Jak wyłączyć funkcję „AirDry” w zmywarce?
Dotyczy:
  • zmywarki z funkcją „AirDry” 
Rozwiązanie:

Aby wyłączyć funkcję AirDry, należy zapoznać się z poniższymi sugestiami w zakresie instrukcji krok po kroku:

UWAGA:  Metoda może się różnić w zależności od typu panelu sterowania zmywarki. Jeśli panel sterowania wygląda inaczej niż na poniższej ilustracji, należy zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną z urządzeniem.   

1. Aby wyłączyć funkcję „AirDry”, urządzenie musi być w trybie wyboru programu.    

UWAGA:  Urządzenie jest w trybie wyboru programu, gdy wskaźnik programu jest włączony, a na wyświetlaczu pokazany jest czas trwania programu. 
Po włączeniu urządzenia znajduje się ono zwykle w trybie wyboru programu. 

Jeśli jednak tak się nie stanie, tryb wyboru programu można ustawić w następujący sposób:

  • Nacisnąć jednocześnie i przytrzymać przyciski K1 i K2, aż urządzenie znajdzie się w trybie wyboru programu.  

2. Aby uruchomić tryb użytkownika, należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski K3 i K4, aż zaczną migać wskaźniki L1, L2 i L3, a wyświetlacz będzie pusty.

3. Nacisnąć K3

  • Wskaźniki L1 i L2 zgasną. 
  • Wskaźnik L3 będzie nadal miga.  
  • Na wyświetlaczu pojawi się aktualne ustawienie: Io = funkcja AirDry jest uruchomiona.  

4. Nacisnąć K3, aby zmienić ustawienie: Oo = funkcja AirDry jest wyłączona.  

5. Nacisnąć przycisk wł./wył, aby potwierdzić ustawienie.

airdry.png

 

  • Was this article helpful?