Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Zmywarka nie podgrzewa wody

Rozwiązaniem problemu może być zresetowanie urządzenia.

  1. Odłączyć zmywarkę od zasilania, wyjmując wtyczkę z gniazdka, odczekać 1 minutę i ponownie ją podłączyć. Zasilanie można odłączyć również w skrzynce bezpieczników. Podczas wysuwania i ponownego wsuwania urządzenia do zabudowy, należy upewnić się, że nie doszło do zagięcia lub przyciśnięcia węży oraz że zawór wody jest całkowicie otwarty.
  2. Włączyć zmywarkę, wybrać odpowiedni program i uruchomić urządzenie.
  3. Jeśli cykl zmywania przebiega normalnie, problem został rozwiązany.

Jeśli po zresetowaniu urządzenie nadal nie działa prawidłowo, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.