Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Błąd i5E

Rozwiązaniem problemu może być zresetowanie urządzenia.
  • Odłączyć zmywarkę od zasilania, odczekać 1 minutę i podłączyć ją ponownie.
  • Zasilanie można odłączyć również w skrzynce bezpieczników. Podczas wysuwania i ponownego wsuwania urządzenia do zabudowy, należy upewnić się, że nie doszło do zagięcia lub przyciśnięcia węży oraz że zawór wody jest całkowicie otwarty.
  • Włączyć zmywarkę, wybrać odpowiedni program i uruchomić urządzenie.
  • Jeśli cykl zmywania przebiega normalnie, problem został rozwiązany.
Jeśli po zresetowaniu urządzenia cykl nie uruchamia się prawidłowo:
  • Sprawdzić, czy kod błędu jest taki sam. Jeśli nie, sprawdzić informacje na temat nowego kodu w instrukcji obsługi.
  • Jeśli nadal pojawia się pierwotny kod, w celu rozwiązania problemu należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

 

  • Was this article helpful?