Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Błąd i60

Problem ten można rozwiązać, resetując urządzenie.
  • Odłączyć zmywarkę od zasilania, odczekać 1 minutę i podłączyć ją ponownie. Jeśli przesuwano urządzenie, należy upewnić się, że nie doszło do zagięcia lub przyciśnięcia węży oraz że zawór wody jest całkowicie otwarty.
  • Włączyć zmywarkę, wybrać odpowiedni program i uruchomić urządzenie.
  • Jeśli cykl zmywania przebiega normalnie, problem został rozwiązany.
Jeśli po zresetowaniu urządzenia cykl nie uruchamia się prawidłowo:
  • Sprawdzić, czy kod błędu jest nadal taki sam.
  • Jeśli kod jest inny, sprawdzić szczegółowe informacje na temat nowego kodu w instrukcji obsługi.
  • Jeśli nadal pojawia się pierwotny kod, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.