Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Błąd i51, i52, i53, i54, i55, i56, i57, i58, i59, i5A, i5B (i5H), i5C, i5D, i5E, i5F

Czy podjęto próbę zresetowania urządzenia?

Zresetowanie urządzenia często pozwala szybko rozwiązać problemy.

  • Odłączyć zmywarkę na 1 minutę od zasilania i podłączyć ją ponownie. Jeśli konieczne było przesunięcie urządzenia, należy upewnić się, że nie doszło do zagięcia lub przyciśnięcia węży oraz że zawór wody jest całkowicie otwarty.
  • Włączyć zmywarkę, wybrać program i uruchomić go.
  • Jeśli program uruchamia się i przebiega normalnie, problem został rozwiązany.

Jeśli po zresetowaniu urządzenia program nie uruchamia się prawidłowo

Jeśli przed zresetowaniem zmywarki wyświetlany był komunikat o błędzie, sprawdzić, czy zmieniło się to po zresetowaniu urządzenia.

Jeśli wyświetlany jest inny kod błędu, należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tym przewodnikiem, aby sprawdzić, co oznacza nowy kod.

 

Jeśli powyższe wskazówki nie pomogą w rozwiązaniu problemu, konieczne jest sprawdzenie urządzenia przez specjalistę serwisowego.

  • Was this article helpful?