Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Kontrolka zakończenia programu miga trzykrotnie co pewien czas

Oznacza to wyciek i gromadzenie się wody na dnie urządzenia.

  • Zamknąć zawór dopływu wody do urządzenia, aby uniknąć zalania.
  • W celu rozwiązania problemu należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.