Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Wewnętrzne oświetlenie nie działa

 

Problem:
  • Nie działa wewnętrzne oświetlenie zmywarki
Dotyczy:
  • Zmywarka do zabudowy
  • Zmywarka wolnostojąca
Rozwiązanie:

1. Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym

Aby wymienić oświetlenie, zalecamy zamówienie wizyty serwisanta.

Ostrzeżenie: Nieprawidłowa wymiana wewnętrznego oświetlenia może spowodować nieszczelność wewnątrz urządzenia.

UWAGA: W zależności od problemu klient może zostać obciążony kosztami wizyty serwisanta, nawet w trakcie obowiązywania gwarancji.

Ostrzeżenie: Nie zalecamy używania produktu aż do czasu całkowitego wyeliminowania problemu. Należy odłączyć produkt i nie podłączać go ponownie, dopóki nie ma pewności, że wszystkie nieprawidłowości zostały wyeliminowane.