Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Drzwi zmywarki nie zamykają się prawidłowo lub są przekrzywione

Problem jest spowodowany nieprawidłowym ustawieniem zatrzasku-zamka i/lub zawiasów.

  • Należy zwrócić się do specjalisty, który zainstalował urządzenie, aby upewnić się, że zatrzask-zamek i zmywarka zostały zamontowane zgodnie z instrukcją instalacji.
  • Jeśli nie rozwiąże to problemu, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.