Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Na wyświetlaczu widoczny jest komunikat o błędzie i30

Ten błąd oznacza wyciek i/lub gromadzenie się wody na dnie urządzenia. Zamknąć zawór dopływu wody do urządzenia, aby uniknąć zalania.

  • W celu rozwiązania problemu należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.