Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Miga kontrolka cyklu

Sygnalizuje ona, że nadal trwa obecny cykl. Należy go anulować, aby móc uruchomić nowy cykl.

  • Szczegółowe informacje i wskazówki można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia.