Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Na wyświetlaczu zmywarki widoczny jest komunikat „Blo”

Komunikat „Blo” sygnalizuje, że włączona jest blokada uruchomienia („Blokada”). Aby wyłączyć blokadę, należy jednocześnie nacisnąć przyciski „Szybkie” oraz „Zmywanie wstępne”.

Szczegółowe informacje dotyczące tej funkcji można znaleźć w instrukcji obsługi.