Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Zmywarka nie emituje sygnału dźwiękowego po zakończeniu cyklu

Jeśli po zakończeniu cyklu zmywania nie rozlega się sygnał dźwiękowy, funkcja sygnalizacji dźwiękowej jest prawdopodobnie wyłączona. Funkcja sygnalizacji dźwiękowej powinna być domyślnie włączona. 

Należy zapoznać się z instrukcją obsługi, aby uzyskać więcej informacji oraz wskazówki, jak włączyć lub wyłączyć tę funkcję.