Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Drzwi zmywarki otwierają się samoczynnie

Jeśli jest to nowo zainstalowana zmywarka w zabudowie, panel drzwiowy może być zbyt ciężki.

  • W tym przypadku należy skontaktować się z instalatorem.

Jeśli nie jest to nowo zainstalowane urządzenie w zabudowie, musi je sprawdzić i naprawić specjalista serwisowy.

  • Aby zamówić wizytę serwisową, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.