Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Na wyświetlaczu chłodziarki widoczna jest linia („— ”)

 

Problem:
  • Na wyświetlaczu chłodziarki widoczne są kreski „—”
  • Temperatura wewnątrz chłodziarki jest niższa niż 0°C
Dotyczy:
  • Chłodziarko-zamrażarki
  • Chłodziarki
Rozwiązanie:

1. Sprawdzić, czy urządzenie chłodzi prawidłowo
Zmierzyć temperaturę za pomocą termometru umieszczonego w szklance z wodą, ustawionej wewnątrz chłodziarki. Jeśli temperatura wynosi od +4 do +5°C, chłodziarka działa prawidłowo. Temperatura powietrza wewnątrz artykułów żywnościowych jest ważniejsza niż temperatura powietrza wewnątrz chłodziarki, gdyż temperatura powietrza będzie się zmieniać podczas każdego cyklu chłodzenia (pomiędzy uruchomieniem i zatrzymaniem sprężarki w układzie chłodniczym). Należy pamiętać, że tańsze termometry mogą wykazywać odchyłki rzędu ±1–2°C lub więcej.
Wyregulować temperaturę przez obrót regulatora temperatury lub za pośrednictwem panelu sterowania.

2. Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym
Jeśli powyższe sugestie nie rozwiążą problemu, zalecamy zamówienie wizyty serwisanta.