Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Na bokach i krawędziach komory zamrażarki gromadzi się szron lub lód

 

Problem
  • Na bokach i krawędziach komory zamrażarki gromadzi się szron lub lód
Dotyczy
  • Zamrażarka szufladowa
Rozwiązanie

1. Rozmrozić zamrażarkę
Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.
W zamrażarkach z technologią Frost Free rozmrażanie przebiega automatycznie. Jeśli zamrażarka nie jest wyposażona w technologię Frost Free, należy rozmrażać ją samodzielnie zgodnie z potrzebą.

2. Unikać zbyt częstego otwierania drzwi lub pozostawiania otwartych drzwi na dłuższy czas

3. Ustawić temperaturę na ok. -18°C
Sprawdzić temperaturę za pomocą termometru umieszczonego w szklance z olejem spożywczym, ustawionej możliwie jak najbliżej drzwi. Dokonać odczytu temperatury po upływie ok. 12 godzin.

4. Żywność należy zawsze przechowywać w folii aluminiowej lub hermetycznych pojemnikach

5. Zapewnić odpowiednią wentylację zamrażarki, jak pokazano w instrukcji obsługi lub w instrukcji instalacji

6. Upewnić się, że uszczelka umieszczona na krawędzi drzwi jest właściwie zamocowana
Sprawdzić prawidłowość działania uszczelek drzwi, umieszczając w zamkniętych drzwiach arkusz papieru, a następnie wyciągając go. Jeśli arkusz daje się wyciągnąć bez oporu, drzwi nie zamykają się prawidłowo i uszczelki należy wymienić.

7. Upewnić się, że uszczelka drzwi jest czysta
Uszczelkę można oczyścić przy użyciu wilgotnej ściereczki i niewielkiej ilości płynu do mycia naczyń.

8. Sprawdzić, czy uszczelka drzwi nie jest odkształcona
Jeśli okaże się, że jest, problem można zwykle rozwiązać przez podgrzanie jej przez kilka sekund przy użyciu suszarki do włosów, a następnie delikatne rozciągnięcie gumy.    
OSTRZEŻENIE! Nie wolno nadmiernie ogrzewać uszczelki, gdyż może to spowodować uszkodzenie uszczelki i drzwi.    

9. Sprawdzić zawiasy i wymienić wszystkie wadliwe części zawiasów

10. Należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym
Jeśli powyższe sugestie nie rozwiążą problemu, zalecamy zamówienie wizyty serwisanta.

Przyczyna
  • Gromadzenie się szronu i lodu w zamrażarkach jest normalnym zjawiskiem. Lód gromadzi się na skutek otwierania drzwi, podczas którego do wnętrza urządzenia dostaje się wilgotne powietrze.
  • Prawidłowa instalacja i użytkowanie zamrażarki przyczyni się do oszczędności energii i ochrony środowiska.
  • Pozbawione opakowania artykuły spożywcze uwalniają duże ilości wilgoci i powodują zwiększenie ilości szronu gromadzącego się wewnątrz urządzenia.