Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Na bokach i krawędziach komory zamrażarki gromadzi się szron

Normalne gromadzenie się lodu i szronu w komorach zamrażarki

Gromadzenie się szronu i lodu w zamrażarkach jest normalnym zjawiskiem.

Lód gromadzi się na skutek otwierania drzwi, podczas którego do wnętrza urządzenia dostaje się wilgotne powietrze.

Lód ten można usunąć, rozmrażając zamrażarkę.

Czy często otwierano drzwi lub pozostawiono je otwarte na dłuższy czas?

Jeśli drzwi pozostawały otwarte przez dłuższy czas lub były otwierane zbyt często, dostawanie się do wnętrza wilgotnego powietrza może prowadzić do skraplania się pary wodnej i w efekcie do gromadzenia się lodu. Należy unikać pozostawiania otwartych drzwi na dłuższy czas.

Zapewni to również oszczędność energii.

Lód ten można usunąć, rozmrażając zamrażarkę.

Czy rozmrażano zamrażarkę?

Zamrażarkę należy rozmrażać, gdy warstwa szronu na jej bocznych ściankach osiąga grubość 10-15 mm.

Rozmrażanie jest łatwiejsze, gdy zamrażarka jest pusta lub znajduje się w niej niewiele produktów.

Usunąć szron w następujący sposób:

 1. Wyłączyć urządzenie.
 2. Wyjąć z zamrażarki produkty spożywcze, owinąć je kilkoma warstwami gazety i odłożyć w chłodne miejsce.
 3. Pozostawić otwarte drzwi urządzenia, wyjąć zatyczkę z otworu odpływowego i podstawić tacę na wodę z topniejącego szronu. Użyć skrobaka, aby szybko usunąć szron.
 4. Po zakończeniu rozmrażania dokładnie wytrzeć wnętrze zamrażarki ściereczką i umieścić zatyczkę w otworze odpływowym.
 5. Włączyć urządzenie.
 6. Ustawić pokrętło regulacji temperatury na najniższą temperaturę i pozostawić urządzenie z tym ustawieniem na dwie do trzech godzin.                      
 7. Umieścić żywność z powrotem w zamrażarce.

Nigdy nie używać ostrych metalowych przedmiotów do usuwania szronu. Mogłoby to spowodować uszkodzenie urządzenia. Nie używać żadnych narzędzi mechanicznych ani innych środków w celu przyspieszenia rozmrażania, chyba że ich użycie dopuszcza producent. Wzrost temperatury zamrożonych produktów spożywczych podczas rozmrażania urządzenia może spowodować skrócenie czasu ich bezpiecznego przechowywania.

Czy uszczelka drzwi jest zamontowana prawidłowo? Czy nosi jakieś ślady uszkodzenia?

Dokładnie sprawdzić uszczelkę drzwi.

Uszkodzenie lub niewłaściwe położenie uszczelki skutkuje wzrostem temperatury w zamrażarce i gromadzeniem się w niej dużej ilości lodu i szronu. Może to spowodować wyświetlenie alarmu na wyświetlaczu, zaświecenie się kontrolki ostrzegawczej lub uruchomienie alarmu dźwiękowego.

Alarmy te sygnalizują, że temperatura w komorze jest zbyt wysoka, aby urządzenie mogło działać prawidłowo.

Stan uszczelki drzwi można sprawdzić, wsuwając kartkę papieru między drzwi a ich obramowanie. Zamknięte drzwi powinny pewnie przytrzymywać papier na całej jego szerokości.

Jeśli uszczelka drzwi jest odkształcona, czasem można rozwiązać problem, ogrzewając uszczelkę przez kilka sekund suszarką, a następnie próbując ją wyprostować.

UWAGA: Nie ogrzewać nadmiernie uszczelki, ponieważ grozi to uszkodzeniem uszczelki i drzwi.

Utrzymywać uszczelkę drzwi w czystości i wymienić ją w przypadku obecności jakichkolwiek śladów uszkodzenia.

Zapewni to również oszczędność energii.

Wymianę uszczelki drzwi można zlecić specjaliście serwisowemu.

Czy żywność jest przechowywana w prawidłowy sposób?

Zawsze przechowywać żywność zawiniętą w folię lub w szczelnych pojemnikach.

Niezapakowane artykuły spożywcze uwalniają dużo wilgoci, która powoduje gromadzenie się szronu w urządzeniu.

Czy wokół zamrażarki jest wystarczająco dużo wolnego miejsca?

Ważne jest zapewnienie odpowiedniej ilości wolnego miejsca wokół urządzenia, aby umożliwić prawidłową wentylację.

Szczegółowe informacje na temat wentylacji można znaleźć w dołączonej do urządzenia instrukcji obsługi lub instrukcji instalacji.

Przykład:

WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOPŁYWU POWIETRZA

 1. Ustawić zamrażarkę poziomo na stabilnej powierzchni. Wszystkie cztery nóżki powinny spoczywać na podłodze.
 2. Upewnić się, że tył urządzenia znajduje się w odległości co najmniej 5 cm od ściany.
 3. Upewnić się, że boki urządzenia znajdują się w odległości co najmniej 5 cm od ścian lub szafek.

Temperatura nie jest ustawiona prawidłowo.

Jeśli ustawiona temperatura jest zbyt niska względem temperatury otoczenia, w zamrażarce będzie gromadzić się dużo szronu.

Ustawienie wyższej temperatury (ok. -18°C dla większości warunków) pozwoli spowolnić proces gromadzenia się szronu.

Korek spustowy nie jest całkowicie wciśnięty.

Wcisnąć całkowicie korek spustowy.

Uszkodzone zawiasy

Przyczyną problemu może być uszkodzony zawias.

Wszelkie problemy związane z uszkodzonymi zawiasami pomoże rozwiązać specjalista serwisowy.

 • Was this article helpful?