Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Nie słychać pracy sprężarki urządzenia

 

Upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do zasilania oraz że układ chłodniczy jest włączony.

Sprawdzić odgłosy pracy po upływie godziny.

Jeśli urządzenie jest włączone, ale sprężarka nie pracuje, chłodziarka może działać w trybie automatycznego odszraniania. Cykl odszraniania odbywa się regularnie i trwa ok. 30 minut. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi w celu sprawdzenia, czy urządzenie jest wyposażone w tę funkcję.

Działanie chłodziarki można sprawdzić, umieszczając szklankę z wodą i termometrem na środku środkowej półki urządzenia i odczytując temperaturę po upływie 6 do 8 godzin. Jeśli wskazywana temperatura odpowiada ustawionej, urządzenie działa prawidłowo.

Jeśli powyższe wskazówki nie pozwolą rozwiązać problemu, należy skorzystać z pomocy specjalisty serwisowego.

  • Was this article helpful?