Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Urządzenie ma usterkę mechaniczną lub jest uszkodzone

Jeśli wewnętrzna powłoka urządzenia jest uszkodzona lub popękana, do uszkodzenia mogło dojść podczas transportu lub instalacji, na skutek oddziaływania przedmiotów przechowywanych w urządzeniu lub zewnętrznych czynników mechanicznych.

W przypadku wykrycia uszkodzenia podczas odpakowywania urządzenia:

Nie podłączać ani nie używać urządzenia.

Skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia w celu poinformowania o uszkodzeniu. Numer telefonu sprzedawcy zwykle znajduje się na fakturze lub liście przewozowym. Uszkodzenia powstałe podczas transportu lub instalacji nie są objęte gwarancją.

W przypadku wykrycia uszkodzenia po zainstalowaniu i rozpoczęciu użytkowania urządzenia: 

W takim przypadku należy jak najszybciej skontaktować się ze sprzedawcą w celu powiadomienia o odkrytym uszkodzeniu.

Jeśli uszkodzenie zostało spowodowane przez przedmioty przechowywane w urządzeniu lub inne czynniki mechaniczne:

Pęknięcia można skutecznie uszczelnić środkiem uszczelniającym ogólnego przeznaczenia. Należy upewnić się, że środek uszczelniający nie jest toksyczny i może być stosowany w miejscu przechowywania żywności.

Jeśli zagięciu lub uszkodzeniu uległy zawiasy, prowadnice lub blachy.

Zamówić części zamienne w naszym sklepie internetowym lub wizytę specjalisty serwisowego firmy Electrolux w celu wymiany części.