Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Nie działa wewnętrzne oświetlenie urządzenia

 

Przepalona żarówka
  • Wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego urządzenia z gniazdka i wymienić żarówkę zgodnie ze wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
Zablokowanie wyłącznika oświetlenia

Jeśli urządzenie jest wyposażone w widoczny przełącznik oświetlenia, znajduje się on w środku.

  • Aby rozwiązać problem należy oczyścić przełącznik i sprawdzić, czy przesuwa się swobodnie.
Jedna lub dwie pary drzwi były otwarte przez zbyt długi czas

Jeśli drzwi pozostają otwarte przez dłuższy czas, układ sterujący wyłącza oświetlenie.

  • Aby rozwiązać problem, należy całkowicie zamknąć drzwi, a następnie ponownie je otworzyć.

 

Jeśli żadna z powyższych wskazówek nie pomoże rozwiązać problemu, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.