Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Det står «RS» på displayet til varmepumpens fjernkontroll

 

Problem 
  • Det står «RS» på displayet til split inverter-varmepumpens fjernkontroll
Gjelder for 
  • Split inverter-varmepumpe
  • Klimaanlegg
Løsning

1. «RS» på fjernkontrollens display indikerer at «I FEEL»-funksjonen er aktivert. 

  • Funksjonen kan skrus av ved å trykke på «I FEEL»-knappen på fjernkontrollen.   
  • Når «I FEEL» er aktivert vil varmepumpen måle omgivelsestemperaturen inne i fjernkontrollen og justere romtemperaturen i forhold til temperaturen rundt fjernkontrollen. Hvis en fjernkontroll ikke har direkte synslinje til innsiden av enheten, f.eks. hvis det er hindringer mellom fjernkontrollen og innsiden, vil den istedet regulere temperaturen ved å bruke en sensor inne i enheten.

 

  • Was this article helpful?