Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tørketrommelens kondensator-LED er på

 

Problem 
  • Tørketrommelens kondensator-LED er på. Det indikerer at kondensatoren må rengjøres. 
Gjelder for  
  • Tørketrommel med varmepumpe 
  • Tørketrommel med kondensator 
Løsning 

1. Rengjør kondensator, filtre og luftkanaler.  

Se brukerhåndboken for detaljert informasjon. Du kan laste ned brukerhåndboken her.  

2. Kontakt et autorisert servicesenter  

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.      

 

  • Was this article helpful?