Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tørketrommelens tørkeresultater er ikke gode og vasketøyet er fuktig etter tørking

 

Problem:
  • Vasketøyet er fortsatt fuktig etter tørking
  • Tørketrommelen blir ikke varm
  • Resultatet etter tørking er ikke godt
Gjelder:
  • Tørketrommel med ventilering
  • Kondensatortørketrommel
  • Tørketrommel med varmepumpe
Løsning:

1. Velg korrekt tørkeprogram.

Påse at tekstiltypen og symbolene på tøyets vaskeanvisninger overensstemmer med tørkeprogrammet. Du finner hjelp i programoversikten i brukerhåndboken.

2. For programmer som er fuktighetsstyrte, for eksempel ""Cotton Cupboard Dry"" (Bomull skaptørt), velg et høyere tørrhetsnivå, for eksempel Extra Dry.

Tørketrommelprogrammer er i hovedsak enten tidsstyrte eller fuktighetsstyrte.

3. Hvis vasketøyet består av stoffer med ulike tykkelser eller forskjellige typer stoff, må du sortere tøyet etter tykkelse og stofftype og tørke dem separat.

Avhengig av modell, har enkelte enheter også spesielle programmer, for eksempel ""MIX XL"", ""JEANS"" eller ""Sengetøy"", som passer for forskjellige typer tekstiler eller

klesplagg i ulike tykkelser.

4. Still inn DRY PLUS-alternativet til MAX dersom tørketrommelen er utstyrt med den.

5. Sett restfuktighetsnivået til høyeste nivå dersom tørketrommelen er utstyrt med det.

6. Rengjør alle filtre og kondensatoren (hvis tilgjengelig) regelmessig og nøye som beskrevet i brukerhåndboken.

Du kan laste ned brukerhåndboken her.

7. Ikke overskrid den maksimale tøymengden.

MERK: Indikasjonen for tøymengde refererer seg alltid til vekten av det tørre vasketøyet.

8. Påse at romtemperaturen er høyere enn +5 °C og lavere enn +35 °C. Optimal romtemperatur for å oppnå best tørking er mellom 19 og 24 °C.

9. Kontakt et autorisert servicesenter Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.
 

 

  • Was this article helpful?