Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tørketrommelens kondensator-LED er på

 

Problem 
  • Tørketrommelens kondensator-LED er på. Det indikerer at kondensatoren må rengjøres. 
Gjelder for  
  • Tørketrommel med varmepumpe 
  • Tørketrommel med kondensator 
Løsning 

1. Rengjør kondensator, filtre og luftkanaler.  

  • Se brukerhåndboken for detaljert informasjon.
  • Du kan laste ned brukerhåndboken her.  

2. Kontakt et autorisert servicesenter  

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.      

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet har blitt løst. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.    

MERK: Avhengig av problemet kan du bli belastet for et servicebesøk av en tekniker, selv under garantiperioden.