Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tørketrommelen viser feilmelding EHO, EH0

 

Problem 
  • Tørketrommelen viser feilmelding EHO, EH0. Det indikerer et problem med strømforsyningen. 
Gjelder for 
  • Tørketrommel med ventilering 
  • Kondensatortørketrommel 
  • Tørketrommel med varmepumpe 
Løsning 

1. Kontroller strømforsyningen ved å koble et annet produkt til samme stikkontakt og se om det fungerer  

  • Hvis det andre produktet ikke fungerer, er problemet sannsynligvis en ledningsfeil.    
  • Koble ikke skjøteledninger til produkter.
  • Dette kan føre til en kortslutning eller brannfare.    

Viktig: Kontakt din lokale elektriker for råd og veiledning om hvordan man best kobler til produktet.  

2. Tilbakestill apparatet  

  • Trekk støpselet ut av kontakten, vent 30 sekunder og plugg den inn igjen (samme resultat kan oppnås ved å bruke sikkerhetsbryteren).  
  • Når du har koblet til produktet, slår du det på og velger et program. 

3. Kontakt et autorisert servicesenter  

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.    

Noter den rapporterte feilkoden, og oppgi den når du anmoder om en tekniker. Dette vil ikke løse problemet ditt, men det vil hjelpe teknikeren vår å identifisere årsaken til problemet.    

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet har blitt løst Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.

 

  • Was this article helpful?