Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tørketrommelen viser feilmelding E50

 

Problem
  • Tørketrommelen viser feilmelding E50 Den indikerer et motor- eller programvareproblem.
Gjelder
  • Tørketrommel med ventilering
  • Kondenstørketrommel
  • Tørketrommel med varmepumpe
Løsning

1. Tilbakestill apparatet

  • Ta ut pluggen fra støpselet, vent 30 sekunder og sett pluggen inn igjen
  • Det samme reultatet kan oppnås ved bruk av en sikkerhetsbryter. 
  • Når du har koblet til apparatet, slår du det på og velger et program.

2. Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.

Noter den rapporterte feilkoden og oppgi den når du anmoder om en tekniker. Dette vil ikke løse problemet ditt, men det vil hjelpe teknikeren vår å identifisere årsaken til problemet.

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet har blitt løst. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.

 

  • Was this article helpful?