Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tørketrommelen viser feilkoden ERR

 

Problem
  • Tørketrommelen viser feilmelding ""Err"". Det vises når det er et forsøk på å endre en syklus eller innstillinger etter at syklusen har startet eller det valgte alternativet ikke kan brukes med den valgte syklusen.
     
Gjelder
  • Tørketrommel med ventilering
  • Kondenstørketrommel
  • Tørketrommel med varmepumpe
Løsning

1. Slå av og på tørketrommelen, velg ønsket sylus og alternativer.

  • Du finner ytterligere informasjon i brukerhåndboken.
  • Du kan laste ned brukerhåndboken her.