Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tørketrommelen lager uvanlige lyder

 

Problem
 • Tørketrommelen lager uvanlige lyder
Gjelder
 • Tørketrommel med ventilering
 • Kondenstørketrommel
 • Tørketrommel med varmepumpe
Løsning

Hvis tørketrommelen lager uvanlige lyder, sjekk forslagene under for trinn for trinn løsninger.

1. Tørketrommel lager lyder etter ny installasjon:

Noen tørketromler har “automatiske” tranportbolter på trommelen.

 • Når du starter apparatet for første gang hører du et smell som indikerer at transportboltene er utløs.
 • Dette er normalt, og ikke en feil med maskinen.
 • Det er også vanligvis en transportsikring ved døråpningen som må fjernes manuelt.  

Merk: Du kan ikke rotere trommelen manuelt på et nytt apparat som ikke har blitt startet opp.

 • Under de første tørkeopperasjonene kan du høre høyere lyder, som forårsakes av pumpen, av fuktighets-indikatoren eller filtbåndet, som først må fuktes med litt vann.
 • En annen mulig støykilde er den elekstriske installasjonen på baksiden av apparatet, som ligger ved siden av apparatets viftekabinett.
 • Trekk apparatet litt ut fra veggen og se om dette løser problemet

2. Tørketrommelen lager summende lyder

Motoren kan ha hengt seg opp eller ha problemer med bevegelsen.

 • Apparatet kan være overfylt
 • Fjern noen klesplagg og prøv på nytt.

3. Tørketrommelen lager en skrapelyd:

Lyden kan oppstå på grunn av fuktsensoren eller filttapen, som må fuktes med litt vann først.

4. Trommelen lager en metallisk lyd:

 • Hvis maskinen din er utstyrt med en varmepumpe er disse lydene normale.
 • Varmepumpen er en kompressor som jobber under høyt trykknivå og kan avgi metalliske bankelyder.

5. Tørketrommelen avgir skranglelyder:

 • Dette kan forårsakes av de elekstriske installasjonene ved siden av viftehuset eller viften kan være løs.
 • Dra apparatet litt ut fra veggen

6. Tørketrommelen lager en skrapelyd:

 • Lyden kan stamme fra fuktighetssensoren eller filttapen.
 • Hvis maskinen er ny, vil lyden sannsynligvis forsvinne etter en stund.
 • Lyden kan også stamme fra vaskedelene i maskinen: metallspenner, glidelåset og liknende gjenstander.
 • Hvis lyden ikke forsvinner gradvis over tid, anbefaler vi at du kontakter et godkjent serviceverksted.

7. Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet har blitt fullstendig fikset. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.

 

 • Was this article helpful?