Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tørkesyklusen er for lang

 

Problem
  • Tørketiden tar lengre tid enn spesifisert i brukerhåndboken
  • Tørketiden vist i displayet tilsvarer ikke faktisk tørketid
  • Etter utløpt tørketid, som er oppgitt i brukerhåndboken, er vasketøyet fortsatt vått.
Gjelder
  • Tørketrommel med varmepumpe
Løsning

1. Sentrifuger tøyet godt før det tørkes.

2. Ikke overskrid den maksimale tøymengden.

MERK: Indikasjonen for tøymengde refererer seg alltid til vekten av det tørre vasketøyet.

3. Velg korrekt tørkeprogram.

Påse at tekstiltypen og symbolene på tøyets vaskeanvisninger overensstemmer med tørkeprogrammet.

Du finner hjelp i programoversikten i brukerhåndboken.

4. Påse at romtemperaturen er høyere enn +5 °C og lavere enn +35 °C.

Optimal romtemperatur for å oppnå best tørking er mellom 19 og 24 °C.

5. Rengjør alle filtrene og varmeveksleren regelmessig og nøye som beskrevet i brukerhåndboken.

Du kan laste ned brukerhåndboken her.