Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tiden som vises på tørketrommeldisplayet, samsvarer ikke med tiden som er angitt på energimerkingen.

 

Problem:
  • Tiden som vises på tørketrommeldisplayet, samsvarer ikke med tiden som er angitt på energimerkingen.
Gjelder:
  • Tørketrommel med ventilering
  • Kondensatortørketrommel
  • Tørketrommel med varmepumpe
Løsning:

1. Tiden som vises på displayet for tørketromlene, er ikke den samme som tiden som er angitt på energimerkingen.  

  • Energimerkingen angir tørketiden for maksimal tøymengde.
  • Tiden som vises på displayet er tørketiden for faktisk tøymengde.
  • En tørketrommel tørker gjennomsnittlig rundt ca. 5 kg hver gang, så tiden vises for denne mengden