Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Mye fuktighet på vaskerommet's vegger og vinduer på grunn av tørketrommel

 

Problem 
 • Overdrevent mye fuktighet i rommet, på veggene og vinduene hvor tørketrommel befinner seg 
Gjelder for  
 • Tørketrommel med varmepumpe 
 • Tørketrommel med kondensator
Løsning 

1. Bygg aldri tørketrommel inn i ett lukket skap uten ventilasjon   

 • Tørketrommelen kan installeres som en frittstående enhet eller under en benk med god plass
 • Se brukerhåndboken eller separat installasjonsbrosjyre levert med apparatet ditt.
 • Du kan laste ned brukerhåndboken her.  

2. Installer apparatet i et rom med nok plass og god ventilasjon:  

 • Hvis tørketrommelen installeres i et rom som er for lite, kan kondensering inntreffe.  
 • Sikre at rommet er stort nok (mer enn ca. 10-12 m2). 
 • Små rom vil raskt bli svært varme på grunn av tørketrommelen, og luftfuktigheten vil kondensere på overflatene ved en lavere temperatur. Problemet kan i mange tilfeller rettes med god ventilasjon, for eksempel ved å åpne et vindu eller en dør under tørkeprosessen. 

3. Ikke monter eller bruk produktet på steder der temperaturen kan bli lavere enn 5 °C eller høyere enn 35 °C.  

 • Tørketrommelen avgir varme til omgivelsene, og hvis varmen treffer kalde vegger, vinduer, osv., vil kondens/fuktighet dannes på de kalde overflatene. (Det er luftfuktigheten i rommet som kondenserer.)  
 • Sørg for at tørketrommelen befinner seg i rom med en temperatur på rundt 20 °C 

4. Rengjør filtrene og dørpakningen.  

 • Hvis maskinens filtre og dørpakning ikke rengjøres, kan de produsere en unødvendig stor mengde fuktighet i rommet.
 • Se brukerhåndboken for ytterligere informasjon.
 • Du kan laste ned brukerhåndboken her.  

5. Kontroller dørpakningen for mulig skade.  

Hvis dørpakningen er skadet, kan dette føre til unødvendig mye fuktighet i rommet.   

Kontakt et autorisert servicesenter for å få byttet en skadet dørpakning    

Advarsel: Vi anbefaler ikke å bruke produktet før problemet har blitt fullstendig fikset. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK."