Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Klær blir skadet i tørketrommelen

 

Problem: 
  • Klær blir skadet i tørketrommelen
Gjelder: 
  • Tørketrommel med ventilering 
  • Kondensatortørketrommel 
  • Tørketrommel med varmepumpe
Løsning:

1. Kontroller om det er noen løse deler inne i trommelen 

Andre årsaker som kan ødelegge klærne er åpne klemmer, spenner og andre gjenstander.

2. Kontakt et autorisert servicesenter

Hvis forslagene over ikke løser problemet, anbefaler vi å anmode om et besøk av en servicetekniker.

Advarsel: Vi anbefaler at du ikke bruker produktet før problemet er fullstendig løst. Koble fra produktet, og koble det ikke til igjen før du er sikker på at det er OK.
 

 

  • Was this article helpful?