Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Hengelås vises på tørketrommel

 

Problem: 
  • Min tørketrommel ikke starte et program 
  • Min tørketrommel viser hengelås i displayet
  • Min tørketrommel viser en firkant med en strek igjennom i displayet
Gjelder: 
  • Integrert tørketrommel
  • Frittstående tørketrommel 
Løsning:
  • Barnelåsen er aktivert, deaktiver og forsøk på nytt 
  • Hvordan man aktiverer og deaktiverer kan variere fra modell til modell. Se i brukermanualen.   
  • Hvis feilkoden vises fremdeles, kontakt et godkjent serviceverksted for å løse dette problemet.
  • Har du ikke brukermanualen tilgjengelig, kan du søke etter denne ved å trykke på:  <<bruksanvisninger>>
  • Was this article helpful?