Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tørketrommelen viser feilkoden ERR

Feilkode ERR vises når noen forsøker å endre en syklus eller innstillinger etter at syklusen har startet. 

  • Slå tørketrommelen av og på. Velg deretter ønsket syklus.
  • Valgt alternativ kan brukes med den valgte syklusen. Slå tørketrommelen av og på. Velg deretter ønsket syklus.
  • Du finner ytterligere informasjon i brukerhåndboken.