Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tørketrommelen viser synlige tegn på skade

 

Oppdage skade mens du pakker ut produktet: 
  • Kontakt forhandleren umiddelbart for å varsle om at produktet ble skadet under levering. Du finner forhandlerens telefonnummer på fakturaen eller leveringsnotatet.

Ikke forsøk å koble til eller bruke produktet.

Oppdage skade etter montering eller første gangs bruk: 
  • Kontakt forhandleren umiddelbart for å varsle om at produktet ble skadet etter montering eller bruk.
Serviceforespørsel:
  • Kontakt et godkjent serviceverksted.
  • Nye deler/komponenter er tilgjengelige i nettbutikken vår.