Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tørketrommelen stopper ikke når syklusen er fullført

 

Dette kan skyldes «antikrøll»-fasen. Maskinen fortsetter å kjøre i denne fasen i ca. 1 time og kan stoppes manuelt. For å gjøre dette, drei syklusvelgeren til AV-posisjonen.

Hvis syklusen kjører i mer enn 2-3 timer:

 • En syklus med maksimalt tørkenivå tar normalt opptil 2-3 timer.
 • Sengetøysykluser varer lenger.
 • Det kan være et problem med å måle fuktighet, forårsaket av:
  • upassende jording av maskinen
  • tilkobling med skjøteledning
  • skittent filtbånd/sensorer i trommelen
  • skitne filtre, kondensator eller kondensatorrom.
 • Trommelen og båndet kan renses med eddik.

Kontakt det godkjente serviceverkstedet hvis forslagene ovenfor ikke løser problemet.