Skip to main content
Electrolux | Help and Support

Tørketrommel blåser sikringer/utløser RCD-bryteren

 

  • Ikke koble en vaskemaskin og tørketrommel til samme sikringskrets. Kraften som kreves av de to produktene kombiner skal ikke overskride 13 Ampére.
  • Når en RCD-kretsbryter utløses eller en sikring blåser ut når du slår produktet på eller av, skyldes dette vanligvis lekkasje til jord eller en kortslutning.
  • Dette problemet kan skyldes at produktet er feil tilkoblet. Koble til produktet et annet sted.
  • Hvis flere produkter er koblet til samme sikringskrets, kan dette føre til at sikringen låser ut eller at RCD-kretsbryteren utløses.
  • Bruk aldri en skjøteledning til å koble til produkter, da dette kan føre til kortslutning eller brannfare
  • Kontakt det godkjente serviceverkstedet hvis forslagene ovenfor ikke løser problemet.